ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรมสำนักงานเลขานุการกรม

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ...

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ...

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี

กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ซึ่งจัดโดยกรมการศานา เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานโบราณราชประเพณีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศาสนูปถัมภ์และศาสนพิธี ให้แก่ผู้ขอรับผ้าพระกฐินพระราชทาน ...
Loading...