ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรมสำนักงานเลขานุการกรม

การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ดูแลรักษา ความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ดังนี้1. ตรวจสอบและทำบันทึกจำนวนรถยนต์ของหน่วยงานก่อนและหลังช่วงเทศกาล2. ตรวจสอบสภาพรถยนต์ เช่น ระบบไฟฟ้า  แบตเตอรี่ ระบบเซ็นทัลล๊อค3. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ...

การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 5/2566

เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ สาระสำคัญของการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็น ...