วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายสุรศักดิ์ คำแท้ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ เป็นตัวแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบหน้ากากอนามัย ให้ รปภ. แม่บ้าน และคนสวน จำนวน 99 อัน