โครงการ กสก.รักษ์ไทย สวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ขอเชิญชวนชาวกรมส่งเสริมการเกษตร แต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในวันอังคารและวันศุกร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เฟซบุ๊ก ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร https://www.facebook.com/esc.agri.ext

สามารถส่งภาพถ่ายของท่านเพื่อประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ ได้ที่ e-mail : agritech.esc.doae@gmail.com

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ กสก.รักษ์ไทย สวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง