กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
วัดบางกระเบา (พระอารามหลวง) ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf.