เกษตรฯ สั่งเดินหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ เต็มกำลัง เน้นพบปะเกษตรกรแบบเคาะประตูบ้าน เร่งสร้างความเข้าใจทุกมิติ ก่อนยื่นเสนอขอรับงบประมาณ ภายใน 31 มีนาคม 2564

กรมส่งเสริมการเกษตรส […]

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการข้าว

กรมส่งเสริมการเกษตร […]