กรมส่งเสริมการเกษตรคัดสรรสินค้าคุณภาพร่วมจำหน่ายในงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานคัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” หนุนนโยบายตลาดนำการเกษตร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรม […]

ขอแสดงความยินดีกับนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งในนามผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ ธ.ก.ส.

ขอแสดงความยินดีกับนา […]