“การทำงานส่งเสริมการเกษตร ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์เข้าด้วยกัน ทุกคนต้องทำงานเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย งานจึงจะสำเร็จอย่างมีคุณภาพ”

“การทำงานส่งเส […]

นายสำราญ  สาราบรรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร สักการะศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม (อาคาร1) ศาลพระภูมิ (อาคาร 3) และอนุสาวรีย์ อ.ทำนอง สิงคาลวนิช 

วันที่ 25 กันยายน 25 […]