กิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2567 โดยบริจาคสิ่งของที่อยู่ในสภาพดี และนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ มอบให้แก่มูลนิธิกระจกเงา

สำนักงานเลขานุการกรม […]

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และสักการะสิ่งศักดิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี

เลขานุการกรมร่วมทำบุ […]