ร่วมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เพื่อระลึกถึงคุณูปการของอดีตสามบูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย และร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 81 รูป

นางอัญชลี สุวจิตตานน […]

ทีมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร และเลขานุการกรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร – อาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2566 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทีมผู้บริหารกรมส่งเส […]

เลขานุการกรม เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการประชุม ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร

เลขานุการกรม เข้าร่ว […]

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมครั้งที่ 1/2565

นางอัญชลี สุวจิตตานน […]

สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2565

สำนักงานเลขานุการกรม […]