กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรการหว่านข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เฝ้ารับเสด็จ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎา […]