เกษตรฯ สั่งเดินหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ เต็มกำลัง เน้นพบปะเกษตรกรแบบเคาะประตูบ้าน เร่งสร้างความเข้าใจทุกมิติ ก่อนยื่นเสนอขอรับงบประมาณ ภายใน 31 มีนาคม 2564

กรมส่งเสริมการเกษตรส […]