เกษตรฯ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่ จ.อุตรดิตถ์ โชว์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงหิมพานต์สู้ภัยแล้ง

อธิบดีกรมส่งเสริมการ […]