ข่าวดี! กรมส่งเสริมการเกษตรขยายเวลาขึ้นทะเบียนเกษตรกร ชดเชยรายได้ชาวสวนปาล์ม งวดที่ 6-8

กรมส่งเสริมการเกษตรข […]

กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมรับมือ โควิด-19 ปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมวางแผนช่วยเหลือเกษตรกรเต็มกำลัง

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม […]

“ไม้ดอกเงินล้านห้วยสำราญ” จากแปลงใหญ่พัฒนาสู่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร บริหารจัดการโดยชุมชนแบบยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตรด […]