กรมส่งเสริมการเกษตรคัดสรรสินค้าคุณภาพร่วมจำหน่ายในงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานคัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” หนุนนโยบายตลาดนำการเกษตร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรม […]