วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ์ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ได้ร่วมประชุม เพื่อเตรียมสถานที่จัดงานกฐินพระราชทานประจำปี 2564 ณ วัดบางกระเบา (พระอารามหลวง) ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี