นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมครั้งที่ 1/2565

นางอัญชลี สุวจิตตานน […]

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565

สำนักงานเลขานุการกรม […]

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565

สำนักงานเลขานุการกรม […]

คณะผู้บริหาร เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

คณะผู้บริหาร เลขานุก […]