การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานด้านระเบียบวิธีปฏิบัติงานสำคัญและทักษะการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการกรม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติ […]

สำนักงานเลขานุการกรมพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

วันที่ 17 สิงหาคม 25 […]