เลขานุการกรม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีกับ นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร

วันที่ 23  มกราคม 25 […]