นายทวีพงศ์ สุวรรณโร นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ถวายพวงมาลา ท่านอาจารย์ทำนอง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561