วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอรับผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

ภาพ/ข่าว : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์