เลขานุการกรมพร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายกมล โสพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น