วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ สำนักงานเลขานุการกรม นางณัฐิยา โตสงคราม ผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่กองคลัง และเจ้าหน้าที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ออกดูพื้นที่เตรียมการวางแผนเปิดร้านกาแฟหน้ากรมฯฝั่งถนนพหลโยธิน (BTS) เพื่อสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก : กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร