จากโปรแกรม PowerPoint เพื่อเลือกรหัสสี Color model : RGB

สีเขียวโทนเข้ม

R : 46

G : 117

B : 58

 

 

 

 

 

 

 

 


สีเขียวโทนอ่อน

R : 91

G : 186

B : 71

 

 

 

 

 

 

 

 


สีส้ม

R : 248

G : 152

B : 49