โครงการสื่อสารภายในองค์กรปี 2562

** สั่งซื้อป้ายชื่อคล้องคอ ได้ที่ร้านค้าสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร 0 2579 3801 ในวันและเวลาราชการ หรือ INBOX  เฟซบุ๊ก ร้านค้าสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร คลิก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เฟซบุ๊ก ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร คลิก หรือที่หมายเลข 0-2579 5517   หนังสือเวียน : […]

ถาม-ตอบ แอปพลิเคชัน DOAE Smart Connect

1. คำถาม : แอปพลิเคชัน DOAE Smart Connect จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ทุกคน download หรือไม่  คำตอบ : เป็นการขอความร่วมมือ เนื่องจาก กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการเพิ่มช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารภายในกรมได้สะดวกเพิ่มขึ้น 2. คำถาม : แอปพลิเคชัน DOAE […]

ถาม-ตอบ สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์และอาคารสำนักงาน

1. คำถาม : การติดสติ๊กเกอร์รถยนต์ราชการ ต้องติดที่ใด คำตอบ : ตำแหน่งที่ติดสติ๊กเกอร์รถยนต์ราชการ ให้ติดที่ท้ายรถด้านหลัง มุมล่างขวาล่าง 2. คำถาม : การติดสติ๊กเกอร์อาคาร ต้องติดที่ใด คำตอบ : สามารถติดได้ที่หน้าประตูอาคารสำนักงาน หรือตำแหน่งที่เหมาะสม 3. […]

ถาม-ตอบ การกำหนดให้ใช้โลโก้ DOAE ประยุกต์

1. คำถาม : จำเป็นหรือไม่ที่ต้องใช้โลโก้ DOAE ประยุกต์ คำตอบ : เป็นการขอความร่วมมือในการเป็นอัตลักษณ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร  2. คำถาม : ตัวอย่างของการใช้โลโก้ DOAE ประยุกต์ คำตอบ : สามารถเลือกนำไปใช้ได้ทั้ง 2 แบบตามความเหมาะสม […]

ดาวน์โหลดหัวกระดาษสำหรับการเผยแพร่ข่าวสาร

1. ไฟล์ .doc สำหรับจัดทำใน microsoft word คลิกดาวน์โหลด ตัวอย่าง   2. ไฟล์ .png สำหรับจัดทำ แบบไม่มี Background คลิกดาวน์โหลด ตัวอย่าง 3. ไฟล์ .png […]

ถาม-ตอบ การกำหนดรหัสสีประจำกรมส่งเสริมการเกษตร

1. คำถาม : การใช้รหัสสี ใช้อย่างไร คำตอบ : แนวทางการนำรหัสสีไปใช้กับสิ่งก่อสร้างและสื่ออื่น ๆ กำหนดให้ใช้สีหลัก สีเขียวเข้มและสีเขียวอ่อน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สีรอง สีส้ม ให้ใช้ไม่เกินร้อยละ 20 ตัวอย่าง 2. คำถาม : ตัวอย่างการใช้รหัสสีในกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ […]