สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์และอาคารสำนักงาน ขนาด 10 x 4 นิ้ว  

 

ตัวอย่างการติดสติ๊กเกอร์รถยนต์

โดยตำแหน่งที่ติดสติ๊กเกอร์รถยนต์ราชการ ให้ติดที่ท้ายรถด้านหลัง มุมล่างขวา 

 

ตัวอย่างการติดสติ๊กเกอร์อาคารสำนักงาน