วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายสื่อสารและอาคารสถานที่ ดำเนินการติดตั้งป้ายไวนิลรณรงค์ “ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า” ณ อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร 1-7