วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายสื่อสารและอาคารสถานที่ ดำเนินการติดตั้งป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประดับตกแต่งผ้าสีเหลือง-ขาว  ณ หน้ากรมส่งเสริมการเกษตร ฝั่งถนนพหลโยธิน