สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ด้วยการทําความสะอาด บริเวณอาคารของหน่วยงาน ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กทม.