วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
นายสำราญ  สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบว่าที่ ร.ต.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานแทนในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561  เงินบำรุงโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 1 แห่ง และโรงเรียนในความอุปถัมภ์ 1 แห่ง โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นจำนวน  2,318,033.47 บาท