สำนักงานเลขานุการกรมร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนาน 39 รูป ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช อาคาร1 กรมส่งเสริมการเกษตร