กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำการปลูกผักยกแคร่ เพื่อดำรงชีพและสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง ประหยัดน้ำ ประหยัดพื้นที่ ปลูกง่าย ให้ผลตอบแทนเร็ว