วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ เลขานุการกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการผลิตและประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 – 9 สำนักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการเข้าร่วม จำนวน 180 คน
เข้าดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์-กรมส่งเสริมการเกษตร-137851766884391/photos/?tab=album&album_id=285253808810852