วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ เลขานุการกรม เข้าร่วมงานแถลงข่าว เกษตรฯ เตรียมจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 Smart & Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมั่นคง ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายพิพัฒน์ เต็งเศรษฐศักดิ์ young smart farmer ผู้จัดการด้านการตลาดมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ (KMK) ร่วมเสวนาในหัวข้อ เกษตรจะสร้างชาติได้อย่างไร ? และร่วมชมนิทรรศการ product premium และสาธิตกิจกรรมฝึกอาชีพ ฟรี ในงานเกษตรสร้างชาติ