ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต 2562 ภายใต้แนวคิด “คนไทยตื่นรู้สู้โกง”
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 62