เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำสิ่งของร่วมแบ่งปัน ที่ “ตู้ปันสุข” ของกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำสิ่งของร่วมแบ่งปัน ที่ “ตู้ปันสุข” ของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ บริเวณหน้าประตูทางเข้ากรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือกันในยามยากให้แก่ผู้เดือดร้อนจากภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19 ให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน