โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19” ครั้งที่ 1

          วันนี้ (2 มิถุนายน 2564) สำนักงานเลขานุการกรม ได้ร่วมส่งสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้ประสบภัยจากโรคโควิด – 19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และเรือนจำ