ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

โดยสามารถลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://web.ocsc.go.th/forking/