วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี