วันที่ 1 สิงหาคม 2564 กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ดำเนินการประดับตกแต่งผ้าสีฟ้า-ขาวตามอาคารต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร