กรมส่งเสริมการเกษตรระดมพลังส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ยึดหลักตลาดนำการผลิต เตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฤดูแล้งในการประชุม ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม […]