ร่วมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เพื่อระลึกถึงคุณูปการของอดีตสามบูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย และร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 81 รูป

นางอัญชลี สุวจิตตานน […]