ร่วมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เพื่อระลึกถึงคุณูปการของอดีตสามบูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย และร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 81 รูป

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เลขานุการกรม พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เพื่อระลึกถึงคุณูปการของอดีตสามบูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย และร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 81 รูป เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บูรพาจารย์ศิษย์เก่าผู้ล่วงลับ เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 […]

เกษตรฯ เดินหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งรัดกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมเร่งทบทวนกิจกรรมและจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อเดินหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด             นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/ อำเภอ ลงพื้นที่แบบเคาะประตูบ้านเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 2,012 แปลง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งเรื่องการจดทะเบียนนิติบุคคล ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ รวมถึงเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ในการดำเนินงานทุกขั้นตอน ตามข้อสั่งการของ ดร. […]

เตือน ชาวสวนมะพร้าว ระวัง ไรสี่ขามะพร้าว เน้นควบคุมโดยผสมผสาน

กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวทุกภาคของประเทศไทย ช่วงนี้เป็นช่วงที่กลางวันมีสภาพอากาศร้อน และแห้งแล้ง เหมาะสมต่อการระบาดของไรสี่ขามะพร้าว หากเกษตรกรพบว่าผลมะพร้าวมีอาการ เป็นแผลแห้งสีน้ำตาลเป็นทางยาว ปลายแผลเป็นมุมแหลม โดยเฉพาะบริเวณขั้วผลอ่อน ให้รีบแจ้งหรือขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน เพื่อหาแนวทางควบคุม และป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง เนื่องจากไรชนิดนี้สามารถเป็นพาหะนำโรคไวรัส ไวรอยด์ และสามารถเข้าทำลายพืชที่สำคัญชนิดอื่น ๆ ได้หลายชนิด นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง […]

กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนสร้างอัตลักษณ์ผลไม้หวังเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรแต่ละท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการเกษตร ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ผ่านโครงการส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ภาคตะวันออกและภาคใต้ เร่งส่งเสริมรวมกลุ่มแปลงใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หวังสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น                 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit board) เปิดเผยว่า ผลไม้นับเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งไทยเป็นผู้นำการผลิตและส่งออกผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มีมูลค่าการส่งออกผลไม้ จำนวน 45,613 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.22 […]

หนุนกลุ่มเกษตรกรหัวก้าวหน้าร่วมจำหน่ายสินค้าเกษตรบนแพลตฟอร์มออนไลน์

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เปิดมิติใหม่ในการผนึกกำลังร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรรายย่อย รายใหญ่ วิสาหกิจชุมชน Young Smart […]

หนุนกลุ่มเกษตรกรหัวก้าวหน้าร่วมจำหน่ายสินค้าเกษตรบนแพลตฟอร์มออนไลน์ *************************

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เปิดมิติใหม่ในการผนึกกำลังร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรรายย่อย รายใหญ่ วิสาหกิจชุมชน Young Smart […]

เอกสารแนบดาวน์โหลดประเด็นจัดทำสื่อ โครงการสร้างการรับรู้ฯ ปี 2563

เอกสารแนบดาวน์โหลดประเด็นจัดทำสื่อ โครงการสร้างการรับรู้ฯ ปี 2563 ประเด็นที่ 1 ผลิตข่าวหนังสือพิมพ์ ประเด็นข้อ 2 เขียน Story Board สกู๊ปข่าวทางโทรทัศน์ ประเด็นข้อ 3 ออกแบบ Infographic ประเด็นข้อ 4 ออกแบบและนำเสนอคลิปวิดีโอ […]