สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกิจกรรม “งานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567” เมื่อวันที่ที่ 9 เมษายน 2567 โดยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมใจรดน้ำดำหัวผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร นำโดย นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในการนี้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวคำอวยพร และขอให้ทุกท่านเดินทางในช่วงวันหยุดยาวโดยสวัสดิภาพ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ทำนอง สิงคาลวนิช อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร