สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2567 นำโดยนายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรโดยบริจาคสิ่งของที่อยู่ในสภาพดี และนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ มอบให้แก่มูลนิธิกระจกเงา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567