การประหยัดพลังงาน

คำสั่งคณะทำงานการจัดการพลังงาน คำสั่งคณะทำงานการจัดการพลังงาน ปี พ.ศ. 2557 คำสั่งคณะทำงานการจัดการพลังงาน ปี พ.ศ. 2561 คำสั่งคณะทำงานการจัดการพลังงาน ปี พ.ศ. 2562 /แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร คำสั่งคณะทำงานการจัดการพลังงาน ปี พ.ศ. 2563 นโยบายการจัดการพลังงาน ปี 2562 […]

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมใจ…ช่วยกันประหยัดพลังงาน?

ปิดเครื่องปรับอากาศ วันละ 1 ชั่วโมง ลดการใช้ไฟฟ้าได้ 300 หน่วย/ปี ปิดจอคอมพิวเตอร์วันละ 2 ชั่วโมง ลดการใช้ไฟฟ้าได้ 88 หน่วย/ปี ปิดก๊อกน้ำให้สนิทเมื่อไม่ใช้ กดชักโครกเพียงครั้งเดียวต่อการใช้ห้องน้ำ 1 ครั้ง ขึ้นบันไดแทนลิฟท์วันละ 2 ครั้ง/วัน […]