• ปิดเครื่องปรับอากาศ วันละ 1 ชั่วโมง ลดการใช้ไฟฟ้าได้ 300 หน่วย/ปี

  • ปิดจอคอมพิวเตอร์วันละ 2 ชั่วโมง ลดการใช้ไฟฟ้าได้ 88 หน่วย/ปี

  • ปิดก๊อกน้ำให้สนิทเมื่อไม่ใช้

  • กดชักโครกเพียงครั้งเดียวต่อการใช้ห้องน้ำ 1 ครั้ง

  • ขึ้นบันไดแทนลิฟท์วันละ 2 ครั้ง/วัน ลดการใช้ไฟฟ้าได้ 143 หน่วย/ปี


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลังงาน

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน