วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ์ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกวันคล้ายสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 54 ณ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร