วันที่ 20 ตุลาคม 2564 กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ จัดสถานที่เตรียมความพร้อมงานสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 54 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร