วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองอธิบดีประสงค์  ประไพตระกูล เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11