วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 คณะทำงานกฐินพระราชทาน เตรียมความพร้อม งานกฐินพระราชทาน ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา