วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมติดตามและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสำลี พลขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์ขยายพันธุ์ที่ 10 จังหวัดอุดรธานี