วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 20.00 น. เลขานุการกรม ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายสมภาคย์ บุญฉาบพา เกษตรอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ณ วัดสว่างวงษ์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์