วันที่ 26 ธันวาคม 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา” ร่วมกับ สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย และ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 1 กรมชลประทาน