วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดี กับท่านรองครองศักดิ์ สงรักษา และ ท่านรองรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร