เลขานุการกรมเข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 7/2565 โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง เป็นประธานในการประชุม และมีผู้อำนวยการกองทุกกองและผู้อำนวยการสำนักทุกสำนักเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร