เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 เลขานุการกรมพร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี