สำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ จัดประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานการจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565 เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร