สำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ Thai PBS โดยมีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านส่งเสริมการผลิต พร้อมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ Thai PBS เพื่อร่วมสร้างสรรค์เนื้อหา และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นแก่เกษตรกร และผู้รับชมรายการ สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการหารือ และระดมความคิด วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 5 กรมส่งเสริมการเกษตร
CR ข่าว/รูปภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์